REAKTÖRLER

REAKTÖRLER

Üretimi yapılacak mamuller için gerekli reaksiyon işlemi sağlayan reaktörler, kimyasal tepkimeyi kontrol altına alır. Basınç, sıcaklık, dozaj ya da farklı karışım tekniklerini sağlayabilen Feyas reaktörleri proseslere göre birçok farklı tipteki endüstrilerde kullanılmaktadır. Büyük çoğunlukla dikey ve yatay tip reaktörlere ihtiyaç duyan proses endüstrisi için yüksek kalitede ekipman üretiyoruz.

REAKTÖRLER-1
Dikey Reaktörler

Proses endüstrisinin ihtiyaç duyduğu sıvı-sıvı, sıvı-gaz, sıvı-katı gibi reaksiyon girdileri için genellikle dikey tip reaktörler kullanılmaktadır. İçerisindeki kimyasal vizkozitesi, sıcaklığı ve yoğunluğuna göre karıştırıcı grunu tasarlanır; talep edilen reaksiyon şartları sızdırmazlık tipi, en-boy oranı, et kalınlığı ve nozul detayları gibi belirlenir.

50 litreden 100 m3’e kadar farklı ebatlarda üretilebildiğimiz dikey reaktörlerimiz -40 C’den 350 C’ye kadarki sıcaklarda ve 100 bar basınçta çalışabilmektedir.

REAKTÖRLER-2
Yatay Reaktörler

Yatay tip reaktörler, proses endüstrisinde genellikle katı-katı ve katı-sıvı reaksiyon girdilerine; yüksek vizkoziteli ve toz granül gibi karışımların proses edilmesi için kullanılar bir reaktördür. Talep edilen reaksiyon şartlarına göre sızdırmazlık, en-boy oranı, et kalınlığı ve nozul detayları değerlendirilir.

10 bar basınca kadar tam vakum yapabilen yatay reaktörlerimiz -40 C’den 350 C’ye kadarki sıcaklarda da çalışabilmektedir.

REAKTÖRLER-2
Üretiminizin için ihtiyaç duyduğunuz mühendislik hizmeti için tıklayın.
Bize Ulaşın